Prijava za uporabnike

Za uporabo spletne različice brez omejitev potrebujete licenco programskega paketa. Če kode licence še nimate, lahko naročite desetdnevno brezplačno licenco.

Prijava je možna v enem spletnem brskalniku naenkrat. Za prijavo v drugem brskalniku se morate v prvem odjaviti. Za prijavo v več brskalnikih hkrati potrebujete več licenc programskega paketa, za vsako prijavo svojo licenco.