Pravno obvestilo

Lastnik domene amebis.si in spletnega mesta https://besana.amebis.si/ (v nadaljevanju: spletno mesto) je Amebis, d.o.o., Kamnik, Bakovnik 3, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: lastnik).

Lastnik si prizadeva, da so podatki na spletnem mestu točni in ažurni.

Lastnik in osebe, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, v nobenem primeru ne odgovarjajo nikomur za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz tega spletnega mesta. Npr. zaradi obstoja, dostopa ali nezmožnosti dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe, informacij ali zaradi napak ali pomanjkljivih informacij spletnega mesta. Lastnik tudi ne odgovarja za podatke, pridobljene prek povezav, ki niso v lasti lastnika in tudi ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na teh povezavah.

Lastnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez opozorila spremeni vsebino in obliko spletnega mesta ter za spremembe ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je lastnik imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami, objavljenimi na spletnem mestu, v najširšem pomenu. Brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje vsebine v komercialne namene.

Z obvezno navedbo vira in avtorstva dela ZASP izjemoma dovoljuje uporabo in reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene, za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki. Dovoljena sta tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Politika zasebnosti

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) lastnik zagotavlja, da po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov tega spletnega mesta ter uporabnikov pripadajočega programskega paketa Amebis Besana Windows (v nadaljevanju: programski paket) in programskih dodatkov.

Lastnik lahko obdeluje osebne podatke oseb, s katerimi je v naročniškem ali pogodbenem razmerju, če gre za osebne podatke, ki jih potrebuje za izpolnjevanje obveznosti ali uveljavljanje pravic iz naročniškega ali pogodbenega razmerja, ali če ima za obdelovanje osebnih podatkov izrecno privolitev posameznika. Obdelava pomeni zbiranje in shranjevanje podatkov, združevanje in spreminjanje, iskanje in uporabo, sporočanje vključno s prenosom, blokiranje in brisanje.

Le na podlagi vaše izrecne osebne privolitve bo lastnik vaše osebne podatke uporabljal za obveščanje o novostih in spremembah storitev spletnega mesta, programskega paketa, programskih dodatkov in za potrebe trženja.

Izključno zaradi zaščite proti kraji in nepooblaščeni uporabi licenc programskega paketa programski paket, nameščen na računalniku uporabnika, redno preverja veljavnost licence na Amebisovem strežniku za preverjanje licenc. Pri vsakem preverjanju se poleg serijske številke licence in zaporedne številke kode licence na strežnik zapišejo še datum in ura preverjanja ter naslov IP odjemalca. Če organizacija ne sme ali pa ne želi dovoliti zunanjega preverjanja licenc, se lahko sistem preverjanja licenc prenese v interno okolje organizacije.

Izključno zaradi zagotavljanja čim višje kakovosti in posledično odpravljanja napak programski paket, nameščen na računalniku uporabnika, v primeru napake delovanja na Amebisov strežnik za beleženje napak pošlje del besedila, pri katerem je napaka nastala, vrsto napake, čas nastanka napake in naslov IP odjemalca. Če vmesnik programskega paketa omogoča interaktivnost, ima uporabnik dodatno izbiro, da del besedila, pri katerem je napaka nastala, pošlje ali ne.

Pri spletnih storitvah spletnega mesta https://besana.amebis.si/ besedil prijavljenih uporabnikov, ki jih ti vnašajo na to spletno mesto, ne shranjujemo nikamor. Izjemoma, samo v primeru napake delovanja storitve, poleg besedila prijavljenega uporabnika shranimo še vrsto napake in čas nastanka napake. Za razliko od besedil prijavljenih uporabnikov shranjujemo vsa besedila anonimnih uporabnikov.

Besedila in podatke v primeru napak delovanja hranimo izključno zaradi zagotavljanja čim višje kakovosti storitev spletnega mesta — za analizo besedila ter odpravo napake delovanja.

Shranjenih besedil in ostalih podatkov ne posredujemo nikomur.

Za uporabo programskega paketa Amebis Besana Windows v brskalnikih je potreben dodaten zunanji vtičnik LanguageTool, ki se namesti v brskalnik. Ne glede na uporabo tega vtičnika se vsa besedila, ki jih uporabnik ureja v brskalniku, preverjajo izključno ali na računalniku uporabnika ali na strežniku Amebisa. Na strežniku Amebisa se besedila samo preverjajo, ne pa shranjujejo, razen v primeru napak delovanja, kot je opisano zgoraj.

Če je programski paket nameščen na računalniku uporabnika, se slovenska besedila, ki jih uporabnik ureja v brskalniku, preverjajo na računalniku uporabnika. Izjema so vsa tujejezična besedila, ki se preverjajo na strežniku Amebisa.

Pri plačljivi oblačni storitvi lektoriranja besedil je programski paket nameščen na strežniku Amebisa. V tem primeru se vsa besedila preverjajo na strežniku Amebisa.

Vse lokacije strežnikov Amebisa so v Sloveniji.

Izdaja računa

Lastnik po izvedbi elektronskega ali spletnega naročila kupcu pošlje tudi račun. Če je kupec fizična oseba, bo lastnik kupcu poslal račun v obliki PDF na e-naslov, ki ga je kupec navedel v naročilu.

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop in uporaba tega spletnega mesta pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi navedbami. Če se ne strinjate z vsemi, prosimo, da tega spletnega mesta, storitev spletnega mesta, programskega paketa in programskih dodatkov ne uporabljate.

Priporočamo, da občasno pregledate veljavno pravno obvestilo spletnega mesta, saj vas obvezuje.